محصولات کارخانه پلیکا

لوله های سخت PVC

این لوله ا در اندازههای مختلف از قطر ۲۰ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر با ضخامت جدارههای

متفاوت در سه نوع فشار قوی، نیمه قوی و ضعیف تولید میشوند.

خواص لولههای سخت PVC

۱- مقاوم در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی

۲- مقاومت در مقابل زنگ زدگی

۳- سبکی وزن

۴- سهولت نصب

۵- عایق در برابر الکتریسیته

۶- عدم نیاز به رنگ و پوشش خارجی

۷- داشتن افت ناچیز بعلت صیقلی بودن سطح داخلی

۸- عدم تشکیل رسوب در داخل لوله بعلت صیقلی بودن سطح داخلی